Kultura i sztuka

Społeczność WUM to nie tylko medycy, lecz także bardzo utalentowani muzycy, miłośnicy teatru i znawcy sztuki.
Na Uczelni działa Chór, zespół Music Based Medicine,Teatr Magiczny oraz Muzeum Historii Medycyny WUM.

Muzeum Historii Medycyny WUM

Muzeum Historii Medycyny jest pierwszą i jedyną taką placówką w stolicy, ogólnodostępną dla mieszkańców Warszawy. Spełnia oczekiwania kilku pokoleń medyków, a zarazem odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory pochodzące z darów, zakupów, depozytów. Na pierwszym piętrze, w Galerii Wystaw Czasowych mieszczą się ekspozycje z zakresu historii medycyny, a także innych dziedzin kultury i sztuki. Muzeum przygotowuje także cykliczne wykłady z zakresu różnych dziedzin nauki oraz ekspozycje w ramach „Nocy Muzeów”.
Więcej


Chór Akademicki

Utalentowani wokalnie studenci i absolwenci mogą zasilić szeregi uczelnianego Chóru. Zespół stanowi muzyczną oprawę wielu uroczystości, takich jak inauguracje roku akademickiego, immatrykulacje na poszczególnych wydziałach czy dyplomatoria. Chór koncertuje w kraju i za granicą, propagując współczesną muzykę polską, w repertuarze zespołu są też arcydzieła muzyki dawnej i aranżacje utworów muzyki rozrywkowej.
Więcej
 


Music Based Medicine

Działa na WUM od 2021 roku. Tworzą go studenci różnych lat i kierunków. Spotykają się na cotygodniowych próbach, by przygotowywać covery ulubionych utworów, które potem trafiają do repertuaru koncertowego lub na social media. Pierwszy koncert, z którego nagrania można znaleźć na YouTubie, połączony był z charytatywną zbiórką na rzecz Oddziału Laryngologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego UCK WUM.
Więcej
 


Teatr Magiczny

Dla osób kochających literaturę i sztukę, interesujących się grą aktorską, reżyserią i scenografią, Uczelnia udostępnia niezwykłą przestrzeń – Teatr Magiczny. To miejsce, w którym studenci realizują swoją pasję, przenosząc się w świat wykreowany, różny od dobrze im znanej studenckiej codzienności. Wśród projektów Teatru Magicznego są spektakle „Z ręką na sercu” oraz prezentowana w szkołach podstawowych i w Szpitalu Pediatrycznym WUM „Pchła Szachrajka”.
Więcej


Biblioteka Uczelniana

Biblioteka Uczelniana pełni funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. Podstawowym jej zadaniem jest zapewnienie pracownikom naukowym i studentom Uczelni jak najszerszego dostępu do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach w medycynie i naukach pokrewnych. Biblioteka Uczelniana zlokalizowana jest w nowoczesnym Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, i wyposażona jest w multimedialne sale wykładowe, czytelnie i wypożyczalnie, umożliwiające szybki dostęp do najnowszych krajowych i zagranicznych źródeł naukowej informacji medycznej. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana i posiada nowoczesne systemy identyfikacji książek. Do dyspozycji użytkowników, oprócz materiałów bibliotecznych, są pracownie, pokoje pracy indywidualnej i grupowej, sale konferencyjne i dydaktyczne, wyposażone w sprzęt audio i wideo. Dla studentów dostępne są modele anatomiczne, tablice i atlasy do nauki anatomii. Każdy z odwiedzających Bibliotekę Główną studentów może skorzystać z bezpłatnej sieci Wi-Fi.
Więcej