Zmarł prof. Janusz Komender

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci wielkiego Medyka, Specjalisty w zakresie transplantacji i konserwacji tkanek prof. dr. hab. n. med. Janusza Komendera - byłego Prorektora ds. Nauki, Prodziekana i Dziekana I Wydziału Lekarskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek, byłego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Był autorem i współautorem ponad 120 publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim oraz w czasopismach zagranicznych oraz wielu opracowań monograficznych.

Współpracował przy tworzeniu sieci banków tkanek w Polsce i organizacji Europejskiego Towarzystwa Banków Tkanek. To z inicjatywy Profesora w 1988 roku zorganizowano możliwość konserwowania tkanek dla potrzeb chirurgii w całej Polsce. 

Był wieloletnim Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezydentem Europejskiego Towarzystwa Banku Tkanek (EATB), Wiceprezesem Rady Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych przy Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie.

Polskie Towarzystwo Transplantologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Banków Tkanek (EATB) nadały Profesorowi godność Członka Honorowego. Został również odznaczony Nagrodami JM Rektora, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 roku otrzymał Medal za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego.

Za kilka dni, 24 marca 2024 roku, Pan Profesor obchodziłby 93 urodziny.

Szanowny Panie Profesorze, nasza Uczelnia jest Panu wdzięczna za ogrom pracy organizacyjnej włożony w jej rozwój, za wszystkie wspólne lata, za całe dobro uczynione na rzecz środowiska medycznego, nauki i naszej społeczności akademickiej.

 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się 25 marca br. o godzinie 11.00 w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34 i na Cmentarzu Parafialnym na Solipsach.