Złote OTISY wręczone po raz 21. Wśród laureatów specjaliści z WUM

Kapituła Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2024 wyróżniła 30 osób. W tym gronie znaleźli się: prof. Leszek Królicki z Zakładu Medycyny Nuklearnej UCK WUM, dr Magdalena Skarżyńska z Katedry i Zakładu Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej WUM oraz prof. Sebastian Granica, kierownik Katedry i Zakładu Biologii Farmaceutycznej WUM. Wśród laureatów jest też dr Tomasz Grzywa, absolwent Wydziału Lekarskiego WUM oraz Szkoły Doktorskiej WUM.

Statuetki Złoty OTIS to nagrody dla wybitnych lekarzy, farmaceutów, dziennikarzy i organizacji pacjenckich oraz firm farmaceutycznych, mające docenić ich wkład w system polskiej ochrony zdrowia. Uroczysta gala wręczenia nagród 21. edycji odbyła się 17 kwietnia.

Laureaci z WUM

  • Prof. Leszek Królicki z Zakładu Medycyny Nuklearnej, były wieloletni kierownik zakładu, a także konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej, otrzymał nagrodę w kategorii Dorobek Życia w Medycynie.
  • W kategorii Nagrody Specjalne wyróżniono:
    Dr Magdalenę Skarżyńską z Katedry i Zakładu Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej za stworzenie programu opieki farmaceutycznej dla kobiet w ciąży
    Prof. Sebastiana Granicę, kierownika Katedry i Zakładu Biologii Farmaceutycznej WUM, koordynatora naukowego Środowiskowego Laboratorium Microbiota Lab WUM za badanie wpływu związków naturalnych na mikrobioty

W kategorii Debiuty Naukowe doceniono m.in. dra Tomasza Grzywę, absolwenta Wydziału Lekarskiego oraz Szkoły Doktorskiej WUM. Dr Tomasz Grzywa otrzymał także stypendium Nagrody Zaufania Złoty OTIS za debiut naukowy w medycynie. Wyróżnienie to przyznawane jest za oryginalne, zdefiniowane osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie medycyny, udokumentowane publikacją w recenzowanych czasopismach naukowych.

 
Plebiscyt Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2024 organizowany jest od 2004 r. przez Instytut Nagrody Zaufania Złoty Otis przy współpracy magazynu „Świat Lekarza” oraz portali: pacjenci.pl, nazdrowie.pl, zlotyotis.pl, swiatlekarza.pl i medycynawpolsce.pl, jak również organizacji zawodowych środowisk ochrony zdrowia w Polsce.

Pełna lista laureatów 21. edycji na stronie

Fot.: Świat Lekarza