Wykład naukowca z University of Bolonia  

Prof. Dario Braga przedstawił prezentację na temat stałych form leku. Wykład odbywał się online i miał formę otwartą.

Włoski naukowiec prof. Dario Braga specjalizuje się w dziedzinie chemii supramolekularnej ciała stałego, inżynierii kryształów i krystalografii. Ma na swoim koncie wiele nagród naukowych. Napisał około 500 prac, które zostały opublikowane w recenzowanych międzynarodowych czasopismach. Jest przy tym współautorem kilku patentów. W swoim wykładzie skupił się na formie krystalicznej leku.
Jednak na początku zaznaczył, jak długotrwałym i kosztownym procesem jest wprowadzenie leku.

- W 2018 r. kosztowało to 2,17 mld USD. W 2010 r. w - 1,18 mld USD. Oznacza to ponad stuprocentowy wzrost. Oprócz wyższych kosztów, opracowywanie leków stało się procesem dłuższym, wymagającym średnio 10-15 lat w ciągu ostatnich dwóch dekad w porównaniu do 9,7 lat w latach 90-tych – mówił ekspert.

Najważniejsza część prezentacji prof. Bragi dotyczyła wpływu formy krystalicznej na właściwości fizykochemiczne i farmaceutyczne API (czyli aktywnych farmaceutycznie substancji). Naukowiec zidentyfikował i scharakteryzował różne formy krystaliczne – odmiany polimorficzne, solwaty i kokryształy. Opowiedział, jak się je bada i jaka jest ich charakterystyka strukturalna. Pokazywał, jakie konsekwencje może mieć wykorzystanie każdej z tych odmian. Na koniec zwrócił uwagę na to, jak wybór formy krystalicznej może być powiązany z kwestiami dotyczącymi własności intelektualnej. 

Wykład zorganizowany został w ramach programu STER Umiędzynarodowienie szkół doktorskich NAWA.