WUM i SGH z nowym kierunkiem studiów

Rektorzy obu uczelni podpisali porozumienie dotyczące powstania nowego kierunku: zarządzania w ochronie zdrowia. Będą to dwuletnie studia magisterskie prowadzone wspólnie przez SGH i WUM.

Podpisy na porozumieniu złożyli prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM oraz dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor SGH. W spotkaniu uczestniczyli także dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, dziekan Studium Magisterskiego SGH, dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH oraz prof. Mariusz Gujski dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, na którym ze strony WUM nowe studia będą uruchomione.

 
Skąd idea utworzenia nowych studiów

- Mamy bardzo dobre tradycje współpracy z SGH, wspólnie prowadzimy studia Executive MBA w Ochronie Zdrowia. Teraz do poziomu studiów podyplomowych dołączamy kształcenie przeddyplomowe. Istnieje tu duża luka w przygotowaniu osób do zarządzania w opiece zdrowotnej – powiedział prof. Zbigniew Gaciong.

Wydawać by się mogło, że każdy menadżer jest w stanie zarządzać organizacją, również w ochronie zdrowia. Tymczasem dziś wymagania rynku są wyższe.

– Potrzebujemy profesjonalistów, a profesjonaliści to menadżerowie, którzy znają też uwarunkowania sektorowe – podkreślił dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Dodał również, że bardzo cieszy się z podpisania porozumienia, bo połączenie kompetencji WUM z kompetencjami SGH pozwoli przygotowywać profesjonalistów, którzy będą zarządzać organizacjami ochrony zdrowia.

Jak to będzie zorganizowane

Za stronę administracyjną odpowiedzialna będzie SGH. Zgodnie z założeniami po każdym z czterech semestrów zmieniać się będzie jednostka prowadząca zajęcia. Naprzemiennie SGH i WUM. Dzięki temu studenci zyskają najlepszych wykładowców w danej dziedzinie. Zajęcia realizowane będą w nowoczesnej formule bloków tematycznych (typowych dla uczelni medycznych). I przypominać będą bardziej cykl szkoleń tematycznych niż tradycyjne nauczanie. 

– Mamy nadzieję, że doświadczenia WUM i SGH pozwolą przedstawić takie warunki oferty dydaktycznej i takie możliwości przygotowania pracy dyplomowej, które będą miały unikatowy walor na rynku polskim – powiedziała dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH.

Co się znajdzie w programie

Program nowego kierunku łączy zakresy nauk o zarządzaniu, nauk o zdrowiu, ekonomii, finansów i nauk prawnych. Studenci wyposażeni zostaną w wiedzę o mechanizmach kształtujących sektor ochrony zdrowia, a także miękkie umiejętności niezbędne menedżerom działającym w tej branży. Program kładzie nacisk na rozwój umiejętności praktycznych, co przekłada się na duży udział seminariów i ćwiczeń. Dwie ścieżki studiów umożliwiają specjalizację w obszarze systemowym lub organizacyjnym.

Założenia nowego kierunku

Założono, że na nowym kierunku będzie studiować 60 studentów rocznie (1 grupa wykładowa, 2 grupy seminaryjne, 4 grupy ćwiczeniowe). Zajęcia zaplanowane są w podziale na bloki i będą realizowane przez 3 dni w tygodniu (około 20 godzin tygodniowo) - pozwoli to łączyć studia z pracą i zdobywać równolegle doświadczenie praktyczne. 
Nowy kierunek uruchomiony zostanie w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.