Współpraca Fundacji WUM i Rotary Club

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki wsparciu finansowemu Rotary Club Warszawa City i Rotary Club Milano Nord, prowadzi Program STOP Cancer. Jego celem jest wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian neoplastycznych (rakowych) prowadzące do lepiej dostosowanej procedury leczenia, poprawy jakości życia chorego w trakcie terapii, dłuższego życia pacjenta oraz zmniejszenia kosztów leczenia. 

Fundacja wysyła młodych patomorfologów do najlepszych, wyspecjalizowanych ośrodków w Europie i na świecie na stypendia wyjazdowo - szkoleniowe. Dzięki temu poprawiają się: efektywność rozpoznawania zmian rakowych we wczesnych etapach oraz rozwój naukowy środowiska lekarzy patomorfologów w Polsce. Do grudnia 2023 roku na stypendia wyjechało 8 naukowców z Katedry i Zakładu Patomorfologii, kierowanego obecnie przez prof. Agnieszkę Perkowską-Ptasińską oraz trzech obywateli Ukrainy. Do kwietnia 2024 roku planowane są kolejne dwa wyjazdy stypendialne dla patomorfologów z WUM.

Darowizna na stypendia

4 grudnia 2023 roku prof. Piotr Radziszewski, prezes Fundacji oraz Mieczysław Maciążek, wiceprezes Rotary Club Warszawa City , w obecności rektora prof. Zbigniewa Gacionga, podpisali kolejny aneks do umowy darowizny na rzecz fundacji w wysokości 400 000 zł na ufundowanie stypendiów wyjazdowo-szkoleniowych, po ok. 25 000 zł dla stypendysty. 
W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Agnieszka Perkowska-Ptasińska, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii, członkowie Zarządu Fundacji: dr hab. Paweł Łęgosz i Marta Ewa Wojtach oraz Lidia Przepióra-Dziewulska, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą. Zaś ze strony Rotary Club Warszawa City: Pawel Zacharski i Waldemar Giersz.

Służba Ponad Interes Własny

– Realizując szczytną ideę Service Above Self Rotary International czyli Służba Ponad Interes Własny podpisaliśmy dzisiaj kolejne porozumienie umożliwiające dalszą realizację Programu STOP Cancer i dzięki temu kolejni stypendyści z WUM oraz z Ukrainy będą mogli zapoznawać się z najnowszymi doniesieniami z zakresu patomorfologii, ale również z rotarianami z całego świata – powiedział prezes prof. Piotr Radziszewski. 

Plany rozszerzenia współpracy

Rektor prof. Zbigniew Gaciong wyraził nadzieję, że współpraca z Rotary Club Warszawa City będzie nie tylko kontynuowana, ale również rozszerzana na inne zdefiniowane obszary medycyny, w których wsparcie czy wspólne projekty byłyby szczególnie przydatne i cenne. Po słowach rektora Mieczysław Maciążek zadeklarował, że Rotary Club Warszawa City razem z Fundacją WUM może w przyszłości realizować programy stypendialne dla innych specjalności lekarskich, zwłaszcza, że wiedza, jak wynika z relacji dotychczasowych stypendystów, znacznie się dzięki stypendiom w najlepszych ośrodkach medycznych świata poszerza, a korzyść z tych działań ostatecznie odnoszą pacjenci.

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych to niemal pewny sukces w leczeniu. W przypadku chorób nowotworowych determinuje ich charakterystykę. Każdy patomorfolog rozpoznaje ok. 2000 próbek rocznie. Poprawa efektywności o 5% to szansa na setki, a nawet tysiące uratowanych, przedłużonych oraz pozbawionych cierpienia żyć. Ustalenia patologiczne często oznaczają pierwszy krok w kierunku powrotu pacjenta do zdrowia.