Wizyta delegacji wiceministra zdrowia Republiki Czeskiej 

Rektor prof. Zbigniew Gaciong był gospodarzem wizyty w naszej uczelni wiceministra zdrowia Republiki Czeskiej Josefa Pavlovica, któremu towarzyszyła Adéla Lemrová – ekspert ds. żywienia niemowląt i małych dzieci z Narodowego Instytutu Zdrowia Czech, Aneta Majerčíková – doradca oraz Jaroslav Remes - przedstawiciel Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie.

Nasz uniwersytet reprezentowali wraz z rektorem: kierownik Zakładu Biologii Medycznej WUM – dr hab. Gabriela Olędzka, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją działającej w Zakładzie Biologii Medycznej – dr hab. Aleksandra Wesołowska oraz p.o. kierownika Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Celem wizyty było lepsze poznanie przez stronę czeską sposobu działania banków mleka w Polsce oraz zasięgnięcie opinii na temat planowanej regulacji unijnej dotyczącej włączenia mleka kobiecego do kategorii substancji pochodzących od człowieka o znaczeniu terapeutycznym (tzw. SoHO - Substance of Human Origine). Spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami WUM w zakresie wdrożenia dobrych praktyk do banków mleka w Polsce i wzmocnienia polsko – czeskiej współpracy w ochronie zdrowia.

Rektor Zbigniew Gaciong podkreślił, że zarówno Czechy, jak i Polska mają jeszcze wiele do zrobienia w systemach ochrony zdrowia, aby wszelkie działania w tym obszarze były właściwie dofinansowane i przynosiły kolejne efekty. 

Polska organizacja pozarządowa - Fundacja Bank Mleka Kobiecego - jest członkiem konsorcjum, któremu przewodniczy Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka (European Milk Bank Association, EMBA). Podczas spotkania dr hab. Aleksandra Wesołowska w imieniu EMBA poinformowała, że w ramach projektu dotowanego przez Komisję Europejską stowarzyszenie będzie wypracowywało wspólne stanowisko wszystkich interesariuszy banków mleka w kwestii nowej regulacji unijnej. Przekazała również zaproszenie dotyczące przystąpienia Republiki Czeskiej do tego projektu. Członkami przedsięwzięcia, oprócz Polski, są już m.in. Hiszpania, Irlandia, Włochy, Wielka Brytania. 

Gościem spotkania w naszej uczelni była mgr inż. Marta Dziura - dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Św. Rodziny, w którym równie znakomicie funkcjonuje Regionalny Bank Mleka Kobiecego oraz gdzie także gościła delegacja wiceministra zdrowia Republiki Czeskiej.