Usuwanie blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych z wykorzystaniem aterektomii orbitalnej

Silnie uwapnione blaszki miażdżycowe u chorych z przewlekłymi lub ostrymi zespołami wieńcowymi stanowią wyzwanie dla współczesnej kardiologii interwencyjnej. Pracownia Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii UCK WUM dołączyła do grona nielicznych ośrodków w Polsce wykonujących kompleksowe zabiegi na tętnicach wieńcowych z zastosowaniem aterektomii orbitalnej.

Metoda ta pozwala mechanicznie usuwać zwapniałe blaszki miażdżycowe niepodatne na standardowe leczenie. W czasie zabiegu do tętnicy wieńcowej na minutę wprowadza się rotujący pierścień pokryty diamentami, który usuwa zwapniałe blaszki znajdujące się na ścianie naczynia. Unikalna budowa aterektomu pozwala na leczenie tętnic wieńcowych o średnicy od 2,5 do 4 mm z masywnymi zwapnieniami obejmującymi cały obwód naczynia. Zastosowanie aterektomii orbitalnej umożliwia skuteczne wszczepienie stentów wieńcowych i poprawę wyników odległych angioplastyki wieńcowej. 

Fot. Natalia Smoła/Marek Roik