Uroczystość odnowienia dyplomów po 50-ciu latach

W piątek, 19 maja br., w Centrum Dydaktycznym WUM 50-lecie otrzymania dyplomów celebrowali lekarze oraz lekarze dentyści, którzy opuścili mury naszej Alma Mater w 1973 roku. Uroczystość była nie tylko wyrazem uznania dla ich pracy zawodowej na rzecz pacjentów, ale także okazją do odnowienia poczucia wspólnoty z uczelnią. Gospodarzem wydarzenia były władze dziekańskie Wydziału Lekarskiego.

Na uroczystość odnowienia dyplomów stawiło się prawie sto osób: 82 lekarzy oraz 11 lekarzy dentystów. W tym dniu, pełnym pozytywnych wzruszeń i wspomnień, absolwentom rocznika ‘73 towarzyszył prof. Zbigniew Gaciong, rektor.
 
– Państwa obecność jest dowodem więzi z wydziałem i z uczelnią, a piękne życiorysy dowodzą, że wykształcenie zdobyte w murach uczelni można we wspaniały sposób przełożyć na owocną pracę na licznych polach - klinicznym, naukowym czy dydaktycznym – mówił do przybyłych prof. Rafał Krenke, dziekan Wydziału Lekarskiego.
 
Prof. Zbigniew Gaciong podkreślał: – Ta uroczystość to spojrzenie wstecz na własną drogę życiową. Tu Państwo możecie być dumni nie tylko ze wyboru zawodu, ale także z tego, jakie korzyści dla pacjentów przyniosła Wasza praca. Jest to pewien moment podsumowania misji, którą w zawodzie lekarza pełnimy przez całe życie, w każdej chwili i w każdym miejscu. Nie ma w życiu momentu, w którym można przestać być lekarzem.

Dyplomy

Absolwenci odebrali symboliczne dyplomy potwierdzające ich zasługi dla polskiej medycyny oraz wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia. A także realizację „szczytnej misji niesienia pomocy chorym, szkolenia i kształtowania postaw młodszych pokoleń lekarzy oraz rozwoju systemu ochrony zdrowia”. Lekarzom wręczył je rektor oraz dziekan Wydziału Lekarskiego. Lekarzom dentystom rektor, dziekan Wydziału Lekarskiego oraz prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Relacja mistrz-uczeń

Wśród bohaterów wydarzenia znalazło się grono nauczycieli akademickich oraz klinicystów związanych z naszym uniwersytetem. To, jak szczególne znaczenie ma w zawodach medycznych relacja mistrz-uczeń, wybrzmiało w trakcie uroczystości kilkukrotnie. Prof. Rafał Krenke, widząc znajome twarze, pod ich adresem skierował wyrazy wdzięczności za to, że mógł uczyć się od nich wykonywania zawodu. Temu gronu dziękował również rektor. – Jest to moment szczególny dla nas, także dla mnie, ponieważ na własnym przykładzie mogę powiedzieć, jak wielką rolę pełniliście państwo dla młodych lekarzy, których uczyliście zawodu medycznego – mówił prof. Gaciong. Dr hab. Łukasz Koperski, który wyczytywał nazwiska absolwentów, dwukrotnie - wzruszony - osobiście dziękował swoim nauczycielkom: Dorocie Biernackiej oraz Małgorzacie Kubickiej-Pertkiewicz.

Słowa w imieniu jubilatów 

Wygłosił je dr Adam Ostrzycki. – Wykonujący zawód medyczny, zwłaszcza lekarze, mają to szczęście w życiu, że oprócz możliwości dbania o siebie i o swoje rodziny, mogą poświęcić swój czas, swoje umiejętności i swoja wiedzę drugiemu człowiekowi. To niezwykły dar, z którego korzystaliśmy przez 50 lat – mówił prelegent. On również nawiązał do istoty relacji mistrz-uczeń w medycynie, podkreślając, że wciąż się ona nie zdewaluowała. Na koniec dziękował uczelni oraz wydziałowi za organizację tak wspaniałej uroczystości.
 
 
Zakończeniem wydarzenia był mini koncert Chór WUM, który wykonał utwory „Down by the river”, „The longest time” oraz „Zawsze tam, gdzie ty”.

W trakcie uroczystości, oprócz wymienionych, obecni byli również Prodziekani WL: prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prof. Tadeusz Grochowiecki oraz dr hab. Jacek Sieńko.