Umiejętności praktyczne absolwentów uczelni medycznych i stażystów

Do końca stycznia 2024 r. absolwenci uczelni medycznych oraz stażyści z całej Polski mogą wypełnić ankietę przygotowaną przez zespół naszych absolwentów oraz studentów. Ankieta dotyczy procesu zdobywania umiejętności praktycznych i pozwoli zrozumieć, w jakiś sposób programy nauczania oraz metody dydaktyczne wpływają na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza. Badanie ma szczególne znaczenie w kontekście publicznej debaty dotyczącej reformy stażu podyplomowego oraz aktualnych wyzwań związanych z kształceniem na kierunku lekarskim, dlatego warto oddać w nim głos.

 

O projekcie na temat umiejętności praktycznych absolwentów uczelni medycznych i stażystów

Projekt pt. „Ewaluacja procesu zdobywania umiejętności praktycznych przez absolwentów uczelni medycznych i stażystów w Polsce: analiza, wyzwania i rekomendacje” realizowany jest z mini-grantu studenckiego prowadzonego przy Studium Komunikacji Medycznej WUM. W skład zespołu badawczego wchodzą: lek. Janusz Świeczkowski-Feiz (kierownik), lek. Paulina Hoffman oraz studenci: Anna Krawczyk, Aleksandra Garbacik, Wiktor Możarowski. Opiekunem naukowym projektu jest dr Antonina Doroszewska, kierownik Studium Komunikacji Medycznej WUM.

Skąd zainteresowanie tematem

Janusz Świeczkowski-Feiz: – Nasze zainteresowanie tym tematem wynika z coraz szybszych postępów w nauce i technologii medycznej oraz zmieniających się oczekiwań społeczeństwa wobec świadczenia usług zdrowotnych. Obserwacje dotyczące edukacji teoretycznej wskazują na jej kluczową rolę w przekazywaniu podstawowej wiedzy medycznej. Jednak istnieje duża potrzeba efektywniejszego powiązania jej z rzeczywistymi scenariuszami klinicznymi. Brak tej równowagi może prowadzić do wyzwań w praktyce lekarskiej, gdzie umiejętności praktyczne są równie ważne, co wiedza teoretyczna. Z obserwacji naszej i naszych kolegów zauważalna jest duża dysproporcja między poszczególnymi dziedzinami. 

Jak podkreślają autorzy badania nowoczesne podejścia dydaktyczne, takie jak symulacje kliniczne, interaktywne zajęcia i wykorzystanie zaawansowanych technologii, mają potencjał zwiększyć zaangażowanie studentów i efektywność przyswajania umiejętności praktycznych. Te metody mogą lepiej przygotować przyszłych lekarzy do rzeczywistych sytuacji klinicznych, rozwijając umiejętności decyzyjne i komunikacyjne. 

Głos w debacie publicznej na temat stażu podyplomowego

Obecnie kształcenie na kierunku lekarskim w Polsce jest regulowane przez standardy określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 r. Te standardy precyzują zakres umiejętności, które absolwent powinien zdobyć podczas studiów. Jak to się ma do rzeczywistości i czy po zaliczeniu zajęć absolwenci czują się pewnie wykonując praktyczną część zawodu? Jak tłumaczą autorzy, badanie jest również reakcją na potrzebę opracowania nowej reformy, która zapewni jak najlepsze przygotowanie absolwentów do nowoczesnej praktyki medycznej, z uwzględnieniem aspektów praktycznych i umiejętności interpersonalnych.

– Istotność badania w kontekście debaty publicznej polega na podkreśleniu roli edukacji medycznej w poprawie opieki zdrowotnej. Konsekwencje dla stażu podyplomowego obejmują potencjalne zmiany w strukturze programów kształcenia, co może prowadzić do bardziej kompleksowego przygotowania lekarzy do specyficznych wyzwań praktyki medycznej. Ta z kolei może przyczynić się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej i zaspokojenia rosnących potrzeb społeczeństwa – podkreśla Janusz  Świeczkowski-Feiz.

W ankiecie można brać udział do końca stycznia 2024 r. Linki do ankiety dostępny tutaj