Talenty Jutra z WUM

Rozstrzygnięto drugą edycję programu grantowego „Talenty Jutra”. W gronie 23 laureatów - młodych i utalentowanych badaczy znaleźli się nasi studenci i doktoranci. Ich projekty mogą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki i technologii. Kim są i za co zostali nagrodzeni?

O Talentach Jutra

Talenty Jutra organizuje Fundacja Empiria i Wiedza. Program skierowany jest do młodych badaczy w wieku 19-25 lat, stawiających pierwsze kroki w świecie nauk ścisłych i medycyny. Jego celem jest inspirowanie do tworzenia innowacji i realizowania projektów naukowo-badawczych.

Nasi laureaci

Wszyscy wyróżnieni otrzymali granty w wysokości 25.000 zł. na kontynuację, rozszerzenie obszaru badań naukowych lub rozwinięcie czy udoskonalenie wynalazku.
Laureatami z naszej uczelni zostali:

  • Olga Grodzka, doktorantka pierwszego roku w Szkole Doktorskiej WUM. Otrzymała grant na realizację projektu pt. „Znaczenie mikroRNA w diagnostyce pacjentów chorujących na migrenę”.
  • Maja Owe-Larsson, studentka czwartego roku kierunku lekarskiego. Otrzymała grant na realizację projektu pt. „Wpływ autofagii na ekspresję chromograniny A w komórkach endometrialnych”.
  • Bartosz Bunar, student trzeciego roku kierunku lekarskiego. Otrzymał grant na realizację projektu pt. „Zbadanie roli komórek prezentujących antygen w generowaniu odpowiedzi humoralnej na szczepionkę Moderna (mRNA-1273)”.
  • Grzegorz Procyk, student piątego roku kierunku lekarskiego i doktorant drugiego roku w Szkole Doktorskiej WUM. Otrzymał grant na realizację projektu pt. „Interleukina-6 a rola lipoproteiny(a) w patofizjologii stenozy aortalnej”.
  • Karol Sadowski, student czwartego roku kierunku lekarskiego i doktorant pierwszego roku w Szkole Doktorskiej WUM. Otrzymał grant na realizację projektu pt. „Nowe markery uszkodzenia nerek we wczesnej diagnostyce ostrego uszkodzenia nerek oraz przewlekłej choroby nerek po terapii komórkami CAR-T”.

W zmaganiach WUM reprezentował również Adrian Bednarek, student trzeciego roku kierunku lekarskiego z projektem ,,Ocena wpływu podwójnej terapii przeciwpłytkowej z niską vs standardową dawką kwasu acetylosalicylowego na profil płytkowy u pacjentów powyżej 65 roku życia poddawanych PCI w ostrym zespole wieńcowym."

Podsumowanie drugiej edycji Talentów Jutra

W drugiej edycji programu grantowego o granty walczyło 60 młodych naukowców. Ich projekty dotyczyły m.in. biotechnologii, informatyki, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk biologicznych, medycyny, nauk o zdrowiu, nauk chemicznych, nauk o Ziemi i środowisku, a także nauk fizycznych, astronomicznych i projekty interdyscyplinarne związane z 3W (woda-wodór-węgiel).

Pełna lista laureatów na stronie

Komisja konkursowa składała się z naukowców, przedstawicieli władz uczelni wyższych oraz przedstawicieli biznesu. Oceniała m.in. oryginalność i innowacyjność prezentowanych projektów oraz znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki. Finał, w czasie którego ogłoszono zwycięzców, odbył się 28 listopada w ramach Kongresu Idea 3W.