Stypendia WUM dla młodych naukowców przyznane

Jest ich siedmioro i nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Reprezentują różne dziedziny medycyny, farmacji oraz nauk o zdrowiu. Stypendia otrzymali ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego za osiągnięcia i zaangażowanie w działalność naukową - projektową oraz publikacyjną. To pierwsze tego typu wyróżnienia na WUM.

Lista nagrodzonych stypendiami naukowymi WUM

Rektor prof. Zbigniew Gaciong stypendiami naukowymi w roku akademickim 2022/2023 ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego nagrodził:

  • dra Piotra Sobieraja z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii UCK WUM;
  • dra Wiktora Paskala z Zakładu Metodologii Badań Naukowych WUM;
  • dra Macieja Janika z Kliniki Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM;
  • dra Piotra Zapałę z Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK WUM;
  • dra Aleksandra Kusia z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii UCK WUM;
  • dr Aleksandrę Kruk ze Środowiskowego Laboratorium Microbiota Lab;
  • dra Jakuba Gąsiora z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM;

W pierwszej edycji konkursu o stypendia naukowe WUM wpłynęło od pracowników naszej uczelni aż 49 wniosków. Wśród wnioskodawców przeważali reprezentanci nauk medycznych – były to 33 osoby. 11 to reprezentanci nauk farmaceutycznych, a pięć - nauk o zdrowiu. 

Kolejna edycja konkursu - jesień tego roku

Kolejny konkurs planowany jest na listopad bieżącego roku. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy WUM spełniający łącznie następujące kryteria: prowadzenie działalności naukowej oraz zaliczenie do liczby N w WUM; zatrudnienie w WUM w wymiarze pełnego etatu; nieposiadanie stopnia doktora lub posiadanie stopnia doktora, od którego uzyskania nie upłynęło 7 lat; nie ukończony 35 rok życia. 

Informacji nt. konkursu wniosków o przyznanie stypendium dla młodych naukowców dostępna pod linkiem. Informacji udziela również Dział Nauki WUM pod mailem: aen@wum.edu.pl