Studenci farmacji wzięli udział w ERASMUS+ Blended Intensive Programme na Litwie

Na Litwę pojechało ośmioro członków z kół naukowych Herba i Herbarium oraz ich nauczyciele akademiccy z Wydziału Farmaceutycznego. W trakcie wyjazdu, który trwał od 27 do 31 maja, grupa odwiedziła miejsca o wyjątkowym znaczeniu botanicznym i farmaceutycznym oraz uczestniczyła w dyskusjach na temat roli substancji roślinnych i związków pochodzenia naturalnego we współczesnym lecznictwie. Organizatorem całości był Lietuvos Sveikatos Mokslu Universitetas w Kownie.

Blended Intensive Programme ERASMUS+ to krótkie programy dydaktyczne dotyczące wybranych zagadnień naukowych, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody nauczania.

Program, w którym wzięli udział nasi studenci i wykładowcy zatytułowany był „Considerable issues of natural products - a comprehensive pathways from botany, through phytochemistry aiming at phytotherapy”. Poza wizytą na Litwie studenci mieli okazję wysłuchać szeregu wykładów związanych z tematem przewodnim, które odbywały się regularnie online od lutego bieżącego roku. 

W programie, oprócz reprezentantów WUM, uczestniczyli też studenci i wykładowcy z uniwersytetów z Włoch oraz Niemiec. Ze strony Wydziału Farmaceutycznego WUM koordynatorem przedsięwzięcia był prof. Sebastian Granica.