Spotkanie z Zarządem „Polfy” 

Prof. Zbigniew Gaciong, rektor oraz przedstawiciele władz Wydziału Farmaceutycznego byli w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych “Polfa”. Spotkali się z Zarządem Spółki, by omówić możliwości wzmocnienia współpracy w zakresie kształcenia studentów, realizacji doktoratów wdrożeniowych oraz organizacji kształcenia podyplomowego.

Gospodarzem spotkania był Jarosław Król, prezes Zarządu Spółki. 

Kształcenie studentów

Jeśli chodzi o kształcenie studentów przedyskutowano perspektywy realizacji w TZF Polfa pojedynczych zajęć w toku studiów, praktyk wakacyjnych oraz ćwiczeń z metodologii badań naukowych w trakcie przygotowania do pisania pracy magisterskiej. Mowa była również o możliwości odbycia stażu w przez studentów kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego.

Doktoraty wdrożeniowe

Rozmawiano także o  doktoratach wdrożeniowych.  Dr hab. Maciej Dawidowski, wiceprzewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych poinformował Zarząd Spółki, jakie procedury Rada Dyscypliny wdrożyła w przypadku tego typu doktoratów. Zwrócił również uwagę, że zatrudniona na Wydziale Farmaceutycznym wyspecjalizowana kadra może  pełnić funkcję promotorów doktoratów wdrożeniowych.

Organizacja studiów podyplomowych

W trakcie spotkania rozpatrywano również możliwości współpracy w zakresie organizacji studiów podyplomowych dla pracowników przemysłu farmaceutycznego w obszarze nowoczesnej formulacji postaci leku oraz kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji przemysłowej.
Ustalono, że  dalsze szczegóły współpracy będą omawiane na kolejnych spotkaniach roboczych.

Kto wziął udział w spotkaniu

Oprócz rektora naszej uczelni i prezesa „Polfy” w spotkaniu uczestniczyli ze strony TZF: Tomasz Walicki, członek Zarządu, Tomasz Grzywnowicz, dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu Krajowego, Małgorzata Stokrocka, dyrektor Pionu Badań i Rozwoju Biznesu i Kontroli Jakości, Robert Chabros – kierownik Projektu Program PRS, Mariusz Borkowski, doradca Zarządu ds. digitalizacji. Natomiast Wydział Farmaceutyczny WUM  reprezentowali: dr hab. Piotr Luliński, dziekan, dr hab. Agnieszka Bazylko – prodziekan ds. kształcenia na kierunku farmacja, dr hab. Maciej Dawidowski, wiceprzewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych oraz dr Sławomir Białek, koordynator ds. kształcenia podyplomowego kierunków WF.