Spotkanie z Szefem KPRM Ministrem Janem Grabcem

Rektor prof. Zbigniew Gaciong spotkał się z Ministrem – członkiem Rady Ministrów, Szefem KPRM Janem Grabcem. Tematem rozmowy, która odbyła się w czwartek, 14 marca 2024 roku, były wyzwania funkcjonowania uczelni medycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Rektor przedstawił plany uniwersytetu dotyczące kształcenia kadry medycznej oraz poprawy sytuacji w zakresie psychiatrii wieku rozwojowego.

Minister J. Grabiec zaznaczył, że dla rządu priorytetem jest psychiatria dziecięca i otoczenie jak najlepszą opieką najmłodszych pacjentów. Pan Minister podziękował Rektorowi za dotychczasowe działania WUM i zadeklarował, że uniwersytet ma jego wsparcie w tym zakresie.