Spotkanie z ministrem zdrowia Ukrainy i wizyta na uniwersytecie im. O. Bohomolca

W trakcie wizyty w Ukrainie rektor prof. Zbigniew Gaciong oraz prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. Robert Gałązkowski spotkali się z przedstawicielami ukraińskiego resortu zdrowia. Odwiedzili także Narodowy Uniwersytet Medyczny im. O. Bohomolca oraz Narodowy Szpital Dziecięcy im. Ochmatdyta.

W czasie ponad dwugodzinnego spotkania z Wiktorem Laszko - ministrem zdrowia Ukrainy oraz z Iryną Mykychak - wiceminister zdrowia Ukrainy, prof. Zbigniew Gaciong omówił kwestie funkcjonowania szpitali klinicznych WUM, w tym ich zależności organizacyjno-administracyjnych względem uczelni. Rozmawiano ponadto o projektach realizowanych przez WUM i LPR wraz z uniwersytetami medycznymi w Ukrainie, a także o projektach szkoleń lekarzy i felczerów z zakresu medycyny taktycznej. Tematem dyskusji były też staże dla ukraińskich naukowców, lekarzy i studentów realizowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wizyta w Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. O. Bohomolca

Ważnym punktem wyjazdu do Ukrainy była wizyta w Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. O. Bohomolca (NMU). Goście z WUM m.in. odwiedzili centrum symulacji Instytutu Kształcenia Podyplomowego i centrum OSKI. Wzięli też udział w kursie Europejskiego Komitetu Edukacji w Anestezjologii (CEEA). Z władzami NMU rozmawiano m.in. o projekcie powstania wspólnego centrum symulacji oraz możliwości zorganizowania szkoleń dla ukraińskich lekarzy z udziałem polskich trenerów. Po Uniwersytecie naszych przedstawicieli oprowadzili: Jurij Kuchyn - rektor NMU, Rimma Skrypnyk - prorektor ds. pracy naukowej i pedagogicznej, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej,, Serhij Zemskow - prorektor ds. badań i innowacji, Wołodymyr Melnyk - dziekan Wydziału Medycznego nr 1 oraz Ivanna Sakhanda - kierownik Wydziału Międzynarodowego. 

– W czasie wojny szczególnie czuliśmy pełne wsparcie od naszych polskich kolegów. Serdecznie dziękuję rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i polskim kolegom za to, że mamy możliwość realizacji potężnych wspólnych projektów na drodze integracji europejskiej Ukrainy, w szczególności w dziedzinie ochrony zdrowia i szkolenia lekarzy – powiedział Jurij Kuchyn.