Spełnione marzenia: absolwenci analityki medycznej z dyplomami

– Pięć lat temu przekroczyliśmy progi naszej Alma Mater z nadzieją oraz marzeniem ukończenia studiów i zostania diagnostami. Dziś, odbierając dyplomy, to marzenie stało się rzeczywistością – mówiła Natalia Stępień w imieniu absolwentów analityki medycznej w trakcie uroczystego dyplomatorium. Studia na tym kierunku w roku akademickim 2022/2023 ukończyło 35 osób.

Gratulacje od dziekana i rektora

Dyplom WUM to nie tylko ukoronowanie pięciu lat ciężkiej pracy. To także gwarancja wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie, a także przepustka otwierająca wiele drzwi. Dziekan wydziału dr hab. Piotr Luliński, gratulując absolwentom, podkreślał ich dobre przygotowanie do sumiennego realizowania wyzwań czekających ich w pracy zawodowej.
Rektor prof. Zbigniew Gaciong, winszując, udzielił absolwentom ostatniej porady: – Wybraliście zawód, który daje dużo możliwości. Pamiętajcie: przy ich wyborze kierujcie się swoimi przemyśleniami, pasją, zainteresowaniami, a nie modą. Bo to jest wybór na lata – mówił profesor Gaciong.

Nauka to łączenie faktów

– Naukę buduje się z faktów, tak jak dom buduje się z cegieł – mówiła prof. Olga Ciepiela, prodziekan ds. kształcenia na kierunku analityka medyczna, cytując Henriego Poincaréa. Samo gromadzenie faktów nie jest jednak nauką, tak samo jak góry cegieł nie można uznać za dom. Dlatego prodziekan namawiała absolwentów do zadawania pytań i szukania odpowiedzi, przyczyn i związków między nimi. – Śmiało mogę powiedzieć, że takich cegieł macie w głowach wystarczająco dużo, aby zbudować pałac. Jednak, żeby być dobrym diagnostą, podejmijcie się trudu, aby te cegły połączyć – podkreślała.

Na koniec prodziekan Ciepiela wyraziła nadzieję, że absolwenci zawsze z dumą będą mówić, że ukończyli analitykę medyczną na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spełnione marzenia: upragnione dyplomy

Reprezentująca absolwentów Natalia Stępień dziękowała wykładowcom za ich czas, wiedzę i profesjonalizm. Władzom dziekańskim za cierpliwe wysłuchiwanie wątpliwości i dobre rady. Pracownikom dziekanatu za pomoc w rozwiązywaniu problemów. A rodzicom za miłość i wsparcie.
 
Podkreślała, że nic co cenne nie przychodzi łatwo. Ale wszystkie, nawet trudne doświadczenia zdobyte w trakcie studiów doprowadziły do spełnienia marzenia, jakim było otrzymanie dyplomów i zostanie diagnostami. Na koniec, cytując Konfucjusza, radziła swoim koleżankom i kolegom, aby niezależnie od wybranej drogi zawodowej odnaleźli w niej pasję, a wtedy będzie ona nie obowiązkiem lecz przyjemnością.

Słowa uznania od młodszych koleżanek i kolegów

Za ciężką pracę, determinację, wolę walki oraz za zaangażowanie się w życie studenckie. A także za siłę, wizę i wiarę w siebie, która będzie przykładem dla innych.
 
– Zgromadziliśmy się tu wszyscy z jednego prostego powodu – powiedział Aleksander Kuźmicz, przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego – Chcieliśmy choć ten raz spojrzeć wam w oczy i powiedzieć jedno proste słowo: dziękujemy.
 
Z kolei Szczepan Wąsik, przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, podkreślał: – Dziś możemy świętować wasze osiągnięcia. Jestem przekonany, że to dopiero początek waszych sukcesów. Życie po studiach będzie pełne wyzwań, ale bądźcie pewni, że macie wszystko, aby im sprostać.

Nagrody dla wyróżniających się absolwentów

  • Złoty Laur dla najlepszego absolwenta/absolwentki kierunku analityka medyczna otrzymała Katarzyna Poreda, która ukończyła studia ze średnią ocen 4,89. Katarzyna Poreda otrzymała również nagrodę od Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
  • Złota Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego za całokształt pracy naukowej podczas studiów została wręczona Marcinowi Jaworskiemu. Otrzymał on też podziękowania i nagrodę od Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego za lata zaangażowania w jego działalność.
  • Wręczono także nagrody Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych WUM dla najaktywniejszych absolwentów. Uhonorowani zostali: Julia Wiśniewska, Wiktoria Świergiel, Mateusz Mrozowski i Emilia Sosnowska.

Ślubowanie

Dyplomowani przysięgali m.in. „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu według najlepszej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom i współuczestniczyć w procesie leczenia.” Następnie odebrali upragnione dyplomy z rąk dr hab. Piotra Lulińskiego, dziekana oraz prof. Zbigniewa Gacionga, rektora.  
 
Zwieńczeniem dyplomatorium był mini koncert w wykonaniu Chóru WUM, rzucanie biretów oraz pamiątkowe zdjęcie.
 

W dyplomatorium, prócz wymienionych, udział wzięli: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, dr hab. Agnieszka Bazylko, prodziekan ds. kształcenia na kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego, prof. Tadeusz Grochowiecki, prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Peradzyńska, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Mariusz Gujski, dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, Wojciech Bogusz, zastępca kanclerza ds. inwestycji, członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego oraz wykładowcy, a także: Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM, prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, dr Monika Jabłonowska, konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w województwie mazowieckim, dr Aldona Wierzbicka-Rucińska, przedstawiciel województwa mazowieckiego w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, dr Szymon Walter de Walthoffen, członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z województwa mazowieckiego.