Specjaliści z WUM we władzach Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prezesem Towarzystwa została prof. Dagmara Mirowska-Guzel, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Ponadto, przewodniczącą Wydziału V Nauk Lekarskich została prof. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, zaś sekretarzem Wydziału - prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju WUM, kierownik Zakładu Metodologii Badań Naukowych WUM.

TNW powstało w 1907 roku i stanowiło kontynuację działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Celem towarzystwa jest popieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy przez organizowanie zebrań naukowych, wykładów i odczytów, a także ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród i prowadzenie działalności wydawniczej.

Aktualnie członkami TNW jest około 500 uczonych, powiązanych głównie z warszawskimi instytucjami naukowymi. TNW jest podzielone na sześć wydziałów tematycznych: językoznawstwa i historii literatury, nauk historycznych, społecznych i filozoficznych, nauk matematycznych i fizycznych, nauk biologicznych, nauk lekarskich, nauk technicznych z sekcją rolniczą.