Nasi specjaliści tworzą ośrodek szkoleniowy medycyny ratunkowej w Ukrainie

Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong oraz prof. Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, podpisali porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki.

Rektor i prodziekan WNoZ pojechali do Iwano-Frankiwska przekazać m.in. trenażery do nauki tamowania krwotoków oraz inny sprzęt, który zostanie wykorzystany do szkolenia lekarzy i medyków. Ci z kolei będą udzielać pomocy poszkodowanym podczas działań wojennych.

Umowa, którą podpisali na miejscu, zakłada stworzenie ośrodka szkoleniowego w Klinicznym Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankiwsku. W ramach porozumienia możliwa będzie współpraca w zakresie szkolenia kadr medycznych z medycyny pola walki, a także wsparcie sprzętowe. Merytoryczny nadzór nad szkoleniami z ramienia WUM będzie sprawował dr Marcin Podgórski z Zakładu Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM.

Na dokumencie ze strony ukraińskiej podpisy złożyli: Myron Mateiko – dyrektor Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankiwsku i prof. Mykola Rożko – rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku.

– Podpisanie porozumienia to ciąg dalszy naszej współpracy, która trwa już od roku – wyjaśnia prof. Zbigniew Gaciong. – Zorganizowaliśmy w Ukrainie cykl szkoleń z zaawansowanych technik ratowania życia, w tym medycyny pola walki. Nasi instruktorzy posiadają certyfikaty NATO. Wspomagamy Ukraińców wiedzą i doświadczeniem.

– Tylko podczas tej wizyty przekazaliśmy dla Ukrainy sprzęt do nauczania medycyny pola walki o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Do tego apteczki i sprzęt do wykorzystania przez ukraińskich ratowników od zaraz – mówi prof. Robert Gałązkowski. – Dodatkowo przywieźliśmy transport leków dla szpitala obwodowego w Iwano-Frankiwsku.

Źródło: materiały własne WUM, www.lpr.com.pl