Specjaliści o chirurgii naczyniowej

Dwanaście sesji tematycznych, ponad 100 wykładów, warsztaty, ale przede wszystkim grono wybitnych ekspertów z zakresu chirurgii naczyniowej z całego świata dzieliło się swoimi doświadczeniami podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej zorganizowanej na WUM.

– Mam nadzieję, że ta konferencja spełni państwa oczekiwania i umożliwi poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i nawiązanie tych relacji, które są kluczowe w zakresie zarówno działalności naukowej jak i leczniczej – mówił na otwarciu prof. Zbigniew Gałązka, przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (PTCHN) oraz kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK WUM.

O znaczeniu konferencji

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

– Chirurgia naczyniowa to specjalność, która w dzisiejszych czasach zyskuje na znaczeniu – mówił prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM. –  Należy oczekiwać, że zapotrzebowanie na chirurgię naczyniową będzie się zwiększać, tym bardziej, że rozszerzają się możliwości terapii przy użyciu różnorodnych technik stosowanych w chirurgii naczyniowej, która dalece już poszła poza klasyczną chirurgię. Prof. Zbigniew Gaciong podkreślił, że organizacja konferencji w murach WUM to znakomita okazja do zaprezentowania osiągnięć naszych naukowców, z których uczelnia jest bardzo dumna.

– Realizując zadania w obszarze zdrowia, samorząd województwa mazowieckiego już od kilku lat podejmuje wysiłek na rzecz chirurgii naczyniowej – mówiła z kolei Elżbieta Lanc, członek zarządu samorządu województwa mazowieckiego. – Dane epidemiologiczne są bezwzględne: choroby serca, naczyniowe są w tej chwili najbardziej groźne. Myślę, że wnioski z tej konferencji posłużą samorządowi województwa mazowieckiego, żebyśmy pewne działania podejmowali w naszych szpitalach.

Wykłady ekspertów

Z prelekcjami w trakcie kongresu wystąpiło wielu specjalistów z całego świata. Przedstawiali najnowsze doniesienia z zakresu chirurgii naczyniowej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, leczenia jak również kontrowersji w dziedzinie, m.in. chorób tętnic szyjnych, tętniaków aorty, niedokrwienia kończyn dolnych czy niewydolności żylnej. Wśród prelegentów nie zabrakło naszych specjalistów. Z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK WUM wystąpili: prof. Tadeusz Grochowiecki, prof. Tomasz Jakimowicz, prof. Sławomir Nazarewski, dr Piotr Kaszczewski, lek. Łukasz Wielocha oraz przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego: prof. Zbigniew Gałązka, a także z II Zakładu Radiologii Klinicznej - dr Rafał Maciąg.
Pełna lista prelegentów dostępna na stronie

Wykład otwarcia pt. „Jak starzeją się nasze naczynia?” wygłosił prof. Zbigniew Gaciong, zaś wykład honorowy „Achieving Mastery in vascular surgery: compassion, competence and teamwork” - Peter Gloviczki, światowej sławy chirurg naczyniowy, emerytowany kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej Mayo Clinic.

Wręczenie członkostwa Honorowego PTCHN

To wyjątkowe wyróżnienie trafiło do Moniki Gloviczki, MD, PhD oraz prof. Olgierda Rowińskiego. Monika Glowiczki została uhonorowana w dowód szacunku i uznania za wieloletnią pracę, zaangażowanie i rozwój chirurgii naczyniowej, zaś prof. Olgierd Rowiński za ogromne zasługi na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej w Polsce. 
Wyróżnienie wręczyli prof. Zbigniew Gałązka, prezes PTCHN, prof. Zbigniew Krasiński, prezes elekt PTCHN oraz prof. Tomasz Jakimowicz, sekretarz generalny PYCHN.