Robot da Vinci w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus

W Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otwarto pracownię wyposażoną w nowoczesny system chirurgii robotycznej Da Vinci XI.

Pracownia powstała w ramach Uniwersyteckiego Programu Urologicznej Chirurgii Robotycznej (ESPRIT). Zakup robota o wartości ponad 15 mln złotych został sfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

- Szacuje się, że w perspektywie 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15%, zaś w perspektywie 10 lat o 28%. Dotyczy to także nowotworów układu moczowo-płciowego. Otwarcie Pracowni Urologii Robotycznej wyposażonej w system chirurgii robotycznej Da Vinci XI, pozwoli na stosowanie innowacyjnych metod leczenia i kształcenie nowoczesnej kadry urologów – wyjaśnił odpowiedzialny za program ESPRIT prof. Piotr Radziszewski, kierownik Kliniki.

System chirurgii robotycznej model XI ze zintegrowanym stołem i udoskonaloną konsolą chirurgiczną umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych, kompleksowych zabiegów minimalnie inwazyjnych w jamie brzusznej. System wyposażony jest także w zaawansowany symulator do szkolenia lekarzy.

- Technika robotyczna jest już standardem w Stanach Zjednoczonych oraz większości krajów Unii Europejskiej, ale w Polsce jej zastosowanie jest dotąd marginalne. Powstanie Pracowni Urologii Robotycznej w szpitalu klinicznym WUM stwarza innowacyjne warunki naukowe, badawcze i szkoleniowe w zakresie chirurgii robotycznej układu moczowo-płciowego - podkreślił prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM. - Dzięki temu możliwe będzie operowanie w sposób mało inwazyjny pacjentów z rakiem prostaty, nerki i pęcherza moczowego. Robot umożliwia precyzyjne wykonywanie nawet bardzo trudnych zabiegów. Zastosowanie nowoczesnej techniki sprawia, że pacjenci szybciej wracają do pełni zdrowia.

Choroby cywilizacyjne, do których zalicza się między innymi nowotwory złośliwe, są drugim spośród siedmiu strategicznych kierunków badań i prac rozwojowych wymienianych w obowiązującym Krajowym Programie Badań. 

- Blisko 70% zachorowań na nowotwory u mężczyzn oraz 60% u kobiet występuje po 60. roku życia. Dla polskich pacjentów wskaźniki przeżyć 5-letnich są średnio niższe od europejskich o 10-25 punktów procentowych, w zależności od nowotworu - wyjaśnił prof. Piotr Radziszewski.  

Rozszerzenie stosowanych standardów leczenia chirurgicznego poprzez wykorzystanie technologii robotycznych przyczyni się do przeprowadzenia szeregu innowacyjnych badań naukowych w zakresie uroonkologii.

- Pozwolą one na opracowanie nowoczesnych, niestosowanych dotychczas strategii agresywnego leczenia chirurgicznego wybranych nowotworów układu moczowo-płciowego, oraz udoskonalenia strategii już funkcjonujących na świecie. Stworzenie zaplecza chirurgii robotycznej na wysokim, europejskim poziomie umożliwi również wykonywanie badań z zakresu dydaktyki przy ocenie predyspozycji praktycznych studentów - podkreślił prof. Piotr Radziszewski.