Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024: WUM najlepszą uczelnią medyczną w Polsce!

Nasza uczelnia zajęła 10 miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich 2024, w którym ujęto 103 krajowe uczelnie publiczne i niepubliczne. Warto podkreślić, że WUM jest jedyną uczelnią medyczną sklasyfikowaną w pierwszej dziesiątce tego rankingu. WUM tym samym zajął pierwsze miejsce w zestawieniu uczelni medycznych 2024. To kolejne potwierdzenie rangi naszej uczelni na mapie edukacyjnej Polski.

26 czerwca, na uroczystej gali, która odbyła się w Narodowym Instytucie Kultury, rektor naszej uczelni prof. Zbigniew Gaciong odebrał dyplom potwierdzający 10. lokatę WUM w Rankingu Uczelni Akademickich 2024. Dyplom wręczył prof. Michał Kleiber, były prezes PAN, przewodniczący Kapituły rankingu, zaś gratulacje złożyli: dr Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji, dr hab. Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Perspektywy Women in Tech.

Najlepsza uczelnia medyczna w Polsce

Na podstawie Rankingu Uczelni Akademickich 2024 stworzono zestawienia według typów uczelni. W rankingu uczelni medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny, ze wskaźnikiem rankingowym wynoszącym 73.0, zajął pozycję lidera. Oznacza to, że powtórzyliśmy sukces z zeszłego roku. Na miejscu 2. ex aequo znalazły się trzy uniwersytety: z Białegostoku, Gdańska i Łodzi. 

Kierunki WUM na podium

Tak jak w latach ubiegłych osiem kierunków z naszej oferty edukacyjnej znalazło się na wysokich miejscach w Rankingach Kierunków Studiów 2024. Są to:

  • analityka medyczna – miejsce 2 (na 11 uczelni)
  • dietetyka – miejsce 3 (na 19 uczelni)
  • farmacja – miejsce 2 (na 11 uczelni)
  • kierunek lekarski – miejsce 2 (na 15 uczelni)
  • położnictwo – miejsce 2 (na 15 uczelni)
  • pielęgniarstwo – miejsce 3 (na 26 uczelni, ex aequo z Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • ratownictwo medyczne – miejsce 2 (na 21 uczelni)
  • zdrowie publiczne – miejsce 2 (na 12 uczelni)

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W rankingu 2024 „Perspektywy” oceniły 74 grupy kierunki studiów w 9 dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

O rankingu

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy ma pomóc maturzystom w wyborze najlepszego kierunku studiów oraz uczelni. To już 25. edycja zestawienia, które od 2000 r. przygotowuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Na Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 składają się cztery rankingi: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, publicznych akademii nauk stosowanych i publicznych uczelni zawodowych oraz kierunków studiów. Ranking uwzględnia 31 wskaźniki zgrupowane w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie. Warto nadmienić, że WUM zajął miejsca w pierwszej 10 w następujących grupach kryteriów: Absolwent na Rynku Pracy (4 miejsce), Efektywność naukowa (8 miejsce), Publikacje (9 miejsce).

Wszystkie informacje rankingowe