Przełomowe badanie dotyczące optycznej tomografii koherentnej w angioplastyce

Badanie przeprowadzono w I Klinice Kardiologii WUM, a jego wyniki ogłoszono podczas zakończonego właśnie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dotychczas w zabiegach angioplastyki wieńcowej trudnych zmian bifurkacyjnych (związanych z rozwidleniem) standardem była kontrola rtg. Nasi naukowcy udowodnili, że w takiej sytuacji zamiast rtg warto wykorzystać OCT, czyli optyczną tomografię koherentną, która daje wewnątrznaczyniowy obraz 3D. Dzięki temu zyskujemy poprawę jakości zabiegu oraz o 30 proc. redukujemy ryzyko zgonu, zawału serca i ponownej rewaskularyzacji. Po raz pierwszy mamy twarde dowody kliniczne potwierdzające, że obrazowanie wewnątrznaczyniowe poprawia przeżycie pacjentów poddawanych angioplastyce.

Badanie zostało opublikowane na łamach NEJM - jednego z najczęściej cytowanych medycznych czasopism naukowych na świecie.

Projekt zrealizowano w  I Klinice Kardiologii WUM kierowanej przez prof. Marcina Grabowskiego. Zespół: dr hab. Łukasz Kołtowski, prof. Janusz Kochman, dr Dorota Ochijewicz, dr Maryna Zaleska.