Profesor Wojciech Lisik krajowym konsultantem transplantologii klinicznej

Profesor Lisik, prorektor ds. klinicznych i inwestycji WUM, jest specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz transplantologii klinicznej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM. Na krajowego konsultanta transplantologii klinicznej został powołany przez ministra zdrowia.

Prof. Wojciech Lisik zajmuje się przeszczepieniami nerki i wątroby, jest też inicjatorem programu chirurgicznego leczenia otyłości w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Był liderem zespołu, który jako pierwszy w Polsce dokonał przełomowej operacji jednoczasowego przeszczepienia wątroby i trzustki oraz kierownikiem autorskiego programu przeszczepienia trzustki i trzustki z nerką. Jako pierwszy w Polsce stworzył program chirurgii metabolicznej w grupie chorych leczonych dializami, a także chorych przygotowywanych do zabiegu przeszczepienia serca, wątroby i nerki oraz leczenia bariatrycznego po transplantacji. 

Dzięki jego aktywności w Klinice Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM zostały wykonane po raz pierwszy w Polsce operacje bariatryczne u chorych: przed przeszczepieniem nerki – jako pomost do transplantacji; po przeszczepieniu nerki oraz operacji bariatrycznej w trakcie przeszczepienia wątroby. 

Profesor Lisik jest też Prezesem Elektem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.