Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk przewodniczącą Rady ds. Rozwoju Stomatologii

Rada ds. Rozwoju Stomatologii działa przy ministrze zdrowia. Pomaga mu i doradza m.in. w sprawach kształcenia lekarzy dentystów i zasad wykonywania przez nich zawodu.

W skład Rady wchodzą również inni przedstawiciele Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM:

Prof. Renata Górska - konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii,

Prof. Agnieszka Mielczarek - konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

 

Zadania Rady

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w obszarze:

  • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko-dentystycznym;
  • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
  • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
  • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów mających zastosowanie w stomatologii
  • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
  • zakresu i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Dziekan Olczak-Kowalczyk pełni również funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej.