Pracownik obsługi multimedialnej w Sekcji Rektorat, CD i CBI