Kierownik Działu Zakupów Projektowych (Zamówień Publicznych)