Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów