Kierownik Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników w Dziale Kadr