Referent ds. studenckich w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego