Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych