Nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stac. i niestac. dla kierunku lekarskiego ( w tym nauczanych w języku angielskim) i fizjoterapii, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM

Termin składania ofert
22.10.2018 00:00:00

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku lekarskiego ( w tym nauczanych w języku angielskim)  i fizjoterapii, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii,  Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w chirurgii,  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chirurgii,  Chirurgia,  Oncological Burgery,  Burgery, Burgery II.
 2. II Klinika Psychiatryczna - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 3. Katedra i Klinika  Chorób Wewnętrznych i Diabetologii- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Interna, Diabetologia i  endokrynologia
 4. Katedra i Klinika Okulistyki– zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Okulistyka, Ophthalmology
 5. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: dermatologia i wenerologia 
 6. Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Pediatria, Pediatrics, Pediatria dla fizjoterapii
 7. Klinika Neurochirurgii - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 8. Zakład Diagnostyki Obrazowej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 9. Zakład Epidemiologii i Biostatystyki – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Ekonomia i systemy ochrony zdrowi,  Zarządzanie i marketing, Zdrowie Publiczne , Socjologia, Demografia, Psychologia z elementami socjologii, Hygiene &Epidemiology .
 10. Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Etyka lekarskiej z elementami filozofii, Medycyna paliatywna, Etyka w medycynie
 11. Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:  Psychologia lekarska, Wstęp do komunikacji, Psychologia medyczna z elementami socjologii, Psychologia medyczna Medical Psychology with Sociology Medical Psychology,  Introduction to medical communication , Medical  Communication
 12. Zakład Radiologii Pediatrycznej - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna, Rentgenodiagnostyka specjalistyczna, Kontrola jakości w elektroradiologii,  Radiologia, Studencka Szkoła ultrasonografii.

nr ref. APE/1211 – 1/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 340 KB]