Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego