Kierownik Projektu – koordynator nadzoru inwestorskiego w Biurze Inwestycji