Dyrektora Biura Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii