Główny Specjalista ds. organizacji prac przedwdrożeniowych w Centrum Transferu Technologii