Pracownik obsługi multimedialnej w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym