Starszy/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych do Biura Projektów