Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.