Praktykanci w administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert
15.05.2017 00:00:00

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza osoby zainteresowane odbyciem praktyk absolwenckich. Uczelnia oferuje możliwość nabycia praktycznych umiejętności zawodowych w różnych obszarach administracji. 

[oferta pracy w wersji pdf]

nr ref. APK/1210- 35/2017