Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym