Technik do Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert
17.03.2017 00:00:00


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”na czas określony: 01.03.2017 - 31.12.2022 r. (wymiar etatu: 01.03 – 30.09.2017 – ½ etatu, od 01.10.2017 – 1 etat)

Nr ref. APK/1210- 22/2017

[Oferta pracy w pliku pdf