Samodzielny referent / Specjalista w Dziale Logistyki