Post-doc w Zakładzie Immunologii

Termin składania ofert
01.09.2016 00:00:00

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko post-doc do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu”.

[ oferta pracy w wersji pdf ]