Doktorant w Zakładzie Immunologii

Termin składania ofert
29.08.2016 00:00:00

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na doktoranta do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo”.

[ oferta pracy w wersji pdf ]