Zastępca kierownika projektu

Termin składania ofert
13.06.2016 00:00:00
 związku z realizacją projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji
pielęgniarek i połoŜnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez
WUM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POWER 2014-2020 poszukujemy osoby na stanowisko Zastępcy
Kierownika projektu.
W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji
pielęgniarek i połoŜnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez
WUM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POWER 2014-2020 poszukujemy osoby na stanowisko Zastępcy
Kierownika projektu.
W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji
pielęgniarek i połoŜnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez
WUM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POWER 2014-2020 poszukujemy osoby na stanowisko Zastępcy
Kierownika projektu.

W związku z realizacją projektu pt "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020 poszukujemy osoby na stanowisko Zastępcy Kierownika projektu.

 

[Oferta pracy w wersji pdf]