Technik w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej