Pozostałe podmioty lecznicze

WUM korzysta z bazy obcej szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, gdzie prowadzą działalność zakłady, katedry i kliniki uniwersyteckie.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dyrektor: Cezary Kostrzewa
tel.: (22) 825 15 66, faks: (22) 825 10 34
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
tel. centrali: (22) 825 20 31, www.szpitalnowowiejski.pl

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Prezes: Paweł Obermeyer
tel.: (22) 318 62 03, faks: (22) 318 62 05
ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
tel. centrali: (22) 318 60 00, www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.                                      
Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.: mgr inż. Teresa Maria Bogiel
tel.: (22) 326 53 50, faks: (22) 326 58 99
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
tel. centrali: (22) 326 55 00, https://brodnowski.pl/

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dyrektor: dr med. Dorota Gałczyńska-Zych
tel.: (22) 56 90 353, faks: (22) 834 16 85
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. centrali: (22) 56 90 500, www.bielanski.med.pl

Wojewódzki Szpital Zakaźny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dyrektor: Agnieszka Kujawska-Misiąg
tel.: (22) 33 55 225
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
tel. centrali: (22) 33 55 351-355, www.zakazny.pl

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
Dyrektor: Wojciech Legawiec
tel.: (22) 758 63 71, faks: (22) 758 75 70
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
tel. centrali: (22) 739 14 00, www.tworki.eu

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Dyrektor: Krzysztof Marcin Zakrzewski
tel. Sekretariat dyr. 22 659 72 71, 22 823 12 19
ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
tel.: centrala: (22) 822 32 21, 822 32 22, 822 32 23, 822 32 24, 822 32 25,
www.szpzlo-ochota.pl, sekretariat@szpzlo-ochota.pl

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Dyrektor: Jarosław Rosłon
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
telefon: 22 47-35-383
tel.:/faks: 22 815-67-39
 e-mail: kancelaria@mssw.pl

Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” Sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Roman Robert Jędrzejczak
ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki
Kancelaria: tel.: (22) 419 72 46, faks: (22) 419 70 04; e-mail: sekretariat@drewnica.pl
http://drewnica.pl/

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher
Dyrektor: dr n. med. Marek Tombarkiewicz
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel.: (22) 670 91 00, (22) 670-93-20
www.spartanska.pl

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel.: (47) 722 15 52
www.cskmswia.pl