Powitanie nowych studentów

Na kierunek lekarski zostało przyjętych 860 osób, na pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetykę i zdrowie publiczne – 1170, zaś na kierunek lekarsko-dentystyczny, higienę stomatologiczną, techniki dentystyczne, audiofonologię z protetyką słuchu, elektroradiologię oraz logopedię ogólną i kliniczną – 531. Za nami dodatkowe - wydziałowe - uroczystości immatrykulacyjne, w trakcie których studenci złożyli uroczyste ślubowania.

Przesłanie do nowych studentów kierunku lekarskiego

– Chciałbym, abyście przeżyli dzisiejszą uroczystość w pełni świadomie – mówił prof. Rafał Krenke, dziekan Wydziału Lekarskiego, gospodarz uroczystości, która odbyła się 6 października. – I potraktowali ją nie tylko jako uzupełnienie akademickiej tradycji. Ale także, abyście wsłuchali się w słowa ślubowania, żeby stały się one wyznacznikiem waszej postawy w czasie całych studiów jak też po nich. 

Dziekan radził nowo przyjętym studentom, aby celem ich studiów nie było jedynie zdobycie zawodu, ale także realizowanie pasji, rozwijanie marzeń, zaspokajanie ciekawości. Aby satysfakcji nie przynosiły wyłącznie zaliczone kolokwia i egzaminy, tylko poznawanie zjawisk i rzeczy, które do tej pory albo nie były im znane bądź były nie do końca zrozumiałe. – To jest jeden z najważniejszych atrybutów zdobywania wiedzy w ogóle, a wiedzy na poziomie uniwersyteckim - w szczególności – mówił dziekan. Wskazywał również na cechy, jaki powinny charakteryzować lekarza. – Wiara i miłość każą nam stawać przy chorym człowieku, dopóki jest nadzieja. A tej, nie tylko nie może nam zabraknąć, ale powinniśmy ją podtrzymywać i umacniać w chorym. Profesor Krenke podkreślał, że bez tych trzech przymiotów można praktykować medycynę, ale nie można doświadczać jej w pełni. Na koniec zaapelował o pełne zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do procesu kształcenia, co pozwoli nie tylko właściwie opiekować się pacjentami, ale także zapewni ich szacunek i ufność.

Po wystąpieniach rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości, czyli ślubowanie. Od studentów kierunku lekarskiego w języku polskim przyjął je dr hab. Łukasz Koperski, prodziekan ds. studenckich I i II. Natomiast od studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim - dr hab. Jacek Sieńko, prodziekan ds. studenckich English Division. Po przyrzeczeniu prof. Dominika Nowis, kierownik Laboratorium Medycyny Doświadczalnej wygłosiła wykład inauguracyjny pt. "mRNA przyszłością medycyny?".

Przesłanie do nowych studentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, dietetyki i zdrowia publicznego

Gospodarzem uroczystości dla nowo przyjętych studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu, która odbyła się 10 października, był dziekan wydziału prof. Mariusz Gujski. – Droga do uzyskania wstępu na WUM to nie lada wyczyn – mówił. – Wasza obecność tutaj jest świadectwem wcześniejszego zaangażowania, ciężkiej pracy oraz pasji. Te cechy wnosicie wszyscy do świata opieki zdrowotnej - w mury WUM i jego placówek. 

Profesor Gujski podkreślał, że wydarzenia to potwierdzenie obecności każdego z nowo przyjętych studentów we wspólnocie akademickiej. A także początek podróży, w trakcie której nie tylko zdobędą wiedzę i umiejętności opieki nad chorymi, ale też mądrość pozwalającą na zrozumienie i pocieszenie człowieka chorego. – Przez cały czas pobytu w murach WUM będziecie stawiani w obliczu wielu wyzwań – zaznaczył. – Wymagające zajęcia, ładunek emocjonalny związany z opieką często ciężko chorym pacjentem mogą czasami wydawać się przytłaczające, pamiętajcie jednak, że w tej podroży nie będziecie sami – macie całą społeczność akademicką, nauczycieli akademickich, mentorów, którzy będą wspierać was na każdym kroku. Macie także siebie.

Dziekan zachęcał również do wytężonej pracy, odpowiedzialnego podejścia, systematyczności, traktowanie studiów z najwyższą starannością: – To bardzo wyjątkowe studia i wymagają od państwa niezwykle wyjątkowej atencji – mówił do nowo przyjętych. Na koniec poprosił o to, aby pamiętali, że wstępując w mury WUM – uczelni opierającej się na idei humanizmu, zaciągnęli zobowiązanie polegające na trosce o potrzeby, szczęście i godność człowieka. – Jest to dla każdego z osobna szansa na wyzbywanie się egoizmu, na kształtowanie własnej szlachetności – podsumowywał dziekan. 

Po przemówieniu prof. Gujski odebrał ślubowanie od nowo przyjętych. Następnie wystąpił dr Andrzej Silczuk, p.o. kierownika Zakładu Psychiatrii Środowiskowej z wykładem pt. „Gamingowa wizja świata. Gra o szczęście”.

Przesłanie do nowych studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, higieny stomatologicznej, technik dentystycznych, audiofonologii z protetyką słuchu, elektroradiologii oraz logopedii ogólnej i klinicznej

– Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowym świętem dla was, ale również i dla naszego wydziału – podkreślała prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. – Dziś zostaniecie oficjalnie członkami naszej społeczności akademickiej. A jest to jednocześnie zaszczyt i zobowiązanie. Jak tłumaczyła dziekan WLS zaszczytem jest studiowanie na uczelni, która zapewnia wysoką jakość kształcenia dzięki stale doskonalonej i unowocześnianej bazie dydaktycznej, wykształconej i doświadczonej kadrze akademickich oraz kompetentnej i życzliwej obsłudze administracyjnej. A zobowiązanie wynika z ponad 200-letniej tradycji nauczania medycyny i ponad 100-letniego doświadczenia w nauczaniu w stomatologii. A także z wybitnych osiągnięć WUM: naukowych, klinicznych i dydaktycznych. – Obowiązkiem każdego z nas jest dbałość o dobre imię i wkład w dalszy rozwój WUM – mówiła prof. Olczak-Kowalczyk.

Dziekan zachęcała nowo przyjętych studentów do korzystania z wiedzy i doświadczenia nauczycieli akademickich, a także do rozwoju naukowego i uczestniczenia w kołach naukowych oraz pozyskiwania pomocy finansowej na realizację projektów. – To będzie wasz kapitał na start oraz późniejsze życie zawodowe – mówiła prof. Olczak-Kowalczyk. 

Na koniec podkreśliła, że nadchodzące lata będą dla studentów jednymi z najważniejszych w życiu. I warto wspominać je z radością i dumą. Dlatego zachęcała nowo przyjętych do zawierania przyjaźni, które mogą okazać się wsparciem przez całe życie, a także do rozwoju osobistego. Na koniec dziekan życzyła studentom wytrwałości i powodzenia w osiąganiu zamierzonych celów, a przede wszystkim promocji na drugi rok i ukończenia studiów.

Po wystąpieniach przyszedł czas na ślubowanie. Od studentów odebrały je: prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan ds. kierunków: lekarsko-dentystycznego, higieny stomatologicznej i technik dentystycznych oraz dr hab. Ewa Czochrowska, prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kierunków: lekarsko-dentystycznego w języku angielskim i logopedii ogólnej i klinicznej. Po przysiędze prof. Bogdan Ciszek, kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej wygłosił wykład inauguracyjny pt. "O wiedzy medycznej”.

Słowa od rektora

W uroczystościach wydziałowych wziął udział rektor prof. Zbigniew Gaciong. – Studia bez wątpienia są jednym z ważniejszych momentów, decydujących o tym, co będzie się z nami działo przez całe życie – mówił rektor do studentów w czasie uroczystości Wydziału Lekarskiego. I podkreślał, że WUM to najlepsza medyczna uczelnia w Polsce. Potwierdzeniem są miejsca, jakie WUM zajmuje w polskich i międzynarodowych rankingach. To także znakomita baza kliniczna. Pozycja WUM to wynik pracy bardzo wielu ludzi, również studentów. – Dołożymy wszelkich starań, abyście nie tylko ukończyli studia z dyplomem, który posiada wciąż ogromną wartość, ale żebyście byli przeświadczeni, że dostaliście od nas wszystko to, co powinniście dostać i że my - jako nauczyciele akademiccy - jak najlepiej zrealizowaliśmy naszą misję.

Podczas uroczystości Wydziału Nauk o Zdrowiu rektor mówił też o nowych możliwościach w organizacji zajęć dla studentów, które będą możliwe dzięki otwarciu nowo wybudowanego Centrum Symulacji Medycznych. Prof. Gaciong chwalił również społeczność studentów, przypominając sukcesy, jakie odnieśli w ostatnim czasie nasi studenci, w tym m.in. zawody WorldSkills lub zawody w symulacjach medycznych. – Trafiacie do znakomitego grona koleżanek i kolegów. Wykorzystajcie tę szansę, dlatego, że przyjaźnie nawiązane w trakcie studiów powinny trwać przez całe życie. 

Do nowo przyjętych studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Gaciong zwrócił się: – Wkraczacie na ścieżkę, która może prowadzić w różne miejsca, ale raczej nie rozstaniecie się z zawodem medycznym. A naszym zadaniem jest wam w tej wędrówce pomagać. Rektor zachęcał też studentów do systematycznego uczenia się. – Pierwszy rok jest najtrudniejszy, nie wolno wam tracić czasu. Jeśli na studiach medycznych powstaną zaległości, to bardzo trudno je potem odrobić, a czasem jest to wręcz niemożliwe. I dodał: – Później jest łatwiej. Zawsze trzeba patrzeć z optymizmem w przyszłość. 

Ślubowanie studentów

Studenci wydziałów ślubowali wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości; postępować zgodnie z zasadami etyki i zachować w tajemnicy wszystko to, czego dowiedzą się o pacjencie w związku z odbywanymi studiami medycznymi; odnosić się z szacunkiem do władz uczelni oraz wszystkich członków społeczności WUM; szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 

 
W uroczystości WL, prócz wymienionych, udział wzięli m.in.: prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Joanna Peradzyńska, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, członkowie rady wydziału, władze administracyjne uczelni, nauczyciele akademiccy i kierownicy klinik i zakładów, a także prodziekani Wydziału Lekarskiego: prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prodziekan ds. studenckich III-IV roku; prof. Tadeusz Grochowiecki, prodziekan ds. studenckich V-VI rok; prof. Aneta Nitsch-Osuch, prodziekan ds. programów i jakości kształcenia.
 
W uroczystości WNoZ, prócz wymienionych, udział wzięli m.in.: prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, prof. Rafał Krenke, dziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Peradzyńska, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Michał Grąt, dyrektor Szkoły Doktorskiej, członkowie rady wydziału, władze administracyjne uczelni, nauczyciele akademiccy i kierownicy klinik i zakładów oraz jednostek współpracujących z WUM, a także prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. Robert Gałązkowski, prodziekan ds. dietetyki, ratownictwa medycznego i zdrowia, dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska, prodziekan ds. położnictwa, dr hab. Łukasz Czyżewski, prodziekan ds. pielęgniarstwa.

W uroczystości WLS, prócz wymienionych, udział wzięli m.in.: prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. Joanna Peradzyńska, prodziekan ds. kierunków: fizjoterapia, audiofonologia z protetyką słuchu i elektroradiologia, prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Łukasz Czyżewski, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Justyna Mieszalska, prezes Zarządu Centrum Medycznego WUM, Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, dr Dariusz Paluszek, wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej ds. lekarzy dentystów, władze administracyjne uczelni, kierownicy katedr, klinik i zakładów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, członkowie Rady Wydziału, przewodniczących Rad Programowych i Pedagogicznych, nauczyciele akademiccy oraz interesariusze zewnętrzni.

W trakcie wszystkich wydarzeń wystąpił Chór WUM.