Podsumowanie programu Daj życie. Konferencja na WUM

- W 2023 roku widać zwiększenie aktywności donacyjnej, do 27 listopada 2023 liczba przeszczepionych narządów była o 100 większa niż w roku ubiegłym. Mimo to, listy oczekujących na narządy z roku na rok się wydłużają - mówił prof. Maciej Kosieradzki, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM podczas konferencji podsumowującej kampanię edukacyjną pod hasłem „Daj życie”.

Edukacja to podstawa

Podstawą kampanii była edukacja. Zorganizowano cykl szkoleń skierowanych do personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, koordynatorów transplantacyjnych), a także studentów szkół policealnych. Przyczyniło się to do zwiększenia wiedzy dotyczącej transplantologii. W ramach kampanii odbywały się również warsztaty z psychologiem i aktorami  - co pozwoliło zyskać kompetencje do prowadzenia rozmów z rodzinami potencjalnych dawców.

Zbyt mało narządów do przeszczepiania

– Wszelkie działania na rzecz poprawy sytuacji transplantologów na Mazowszu są niezwykle potrzebne. Przede wszystkim dlatego, że liczba osób, które potrzebują przeszczepienia narządowego kompletnie nie koresponduje z liczbą potencjalnych dawców – uważa prof. Sławomir Nazarewski, konsultant wojewódzki ds. medycyny transplantacyjnej, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM. I dodaje, że województwie mazowieckim jest 55 szpitali z tzw. potencjałem dawstwa. Z tej liczby aktywność transplantacyjną na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazuje od 20 do 30 placówek.

Aktualnie na Krajowej Liście Oczekujących na przeszczepienie znajduje się 5348 osób. Do 27 listopada 2023 roku, do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego „POLTRASPLANT” zgłoszonych zostało 685 dawców, w tym 520 dawców rzeczywistych, od których zostało pobranych i przeszczepionych 1645 narządów. Braki są zatem ogromne.

W czym tkwi problem

– Gdy pytamy, dlaczego w Polsce tak mało pobiera się narządów, najczęściej słyszymy, że ludzie się nie zgadzają. Jednak liczba sprzeciwów w centralnym rejestrze sprzeciwów nie rośnie. Także podczas rozmów z rodzinami pacjentów, u których rozpoznana została śmierć mózgu, na pobranie narządów nie zgadza się tylko 10 proc. I ten odsetek jest w Polsce stały – podkreśla prof. Maciej Kosieradzki. – Niestety często problem tkwi w tym, że ani podczas studiów, ani po podjęciu pracy nie nabywamy umiejętności miękkich w komunikacji z rodziną pacjenta czy z ciężko chorym. Dlatego ten program skierowany był w pierwszym etapie do lekarzy neurologów, neurochirurgów czy anestezjologów, żeby dostarczyć im tych umiejętności, żeby mogli w bezpiecznych warunkach z aktorami i psychologiem przetrenować sobie trudną rozmowę. 

Kampania „Daj Życie”, była elementem "Programu rozwoju donacji i przeszczepiania narządów”, dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy konferencji

Prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM; Elżbieta Lanc, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego; Marzena Cendrowska, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; prof. Maciej Kosieradzki, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego; prof. Roman Danielewicz, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM; prof. Sławomir Nazarewski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK WUM, Anna i Piotr Bilińscy, dawca i biorca nerki, dr Monika Trujnara, anestezjolog i koordynator transplantacyjny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.